Hjertehjelpen.com ble reetablert 6.7.21 Kl.03.00 og er en del av Norgesbladet.no

Vi har til nå hatt Ca.500 inne på denne siden 

28.7.21 Kl.22.00

Alle hjertestartere er lagt inn her: www.113.no  

Vi er underlagt

Akutt Medisinsk Kordineringssentral altså 113 for utrykninger 24/7 365 dager i året, Vi kjører med Hjertestarter i bilen over alt vi ferdes. :-)

Gjør Oppmerksom på at alle bilder/tekst på disse sider er Copyright Denny Omdal eller Norgesbladet1.com eller norgesbladet.no norgesbladetvestfoldtelemark.com. Telemarksfoto.com Bilder/tekst herifra kan ikke brukes uten etter avtale med meg via Mail eller pr sms. Hilsen Denny Omdal

Alt som Legges ut på Våre Nettsider er vårt, og kan ikke brukes Kommersielt uten etter avtale med oss på Mail. Dette er vår Rettighet eller de vi har samarbeid med, Ser vi at dette ikke etterkommes. Er det Strenge regler for hvordan vi vil ta dette opp med vedkommende som har brutt våre Regler.

 Vi selger ikke Hjertestartere vi rykker bare ut på hjertestans,eventuelt kjøp kan bestilles av alle som selger Hjertestartere i Norge. Se på nettsider på nettet, for dette. :-)